Færøerne har ingen elektrisk forbindelse til andre elsystemer, så opgaven er markant vanskeligere end på kontinentet. For at sikre at ambitionerne bliver til virkelighed, har SEV de seneste år investeret i moderne vindmøller, et 2,3 MW batterilager, udbygning af forsyningsnettet og optimering af de eksisterende kraftværker.

At drive et elsystem med til tider 100 % vedvarende energi kræver et godt overblik for operatøren. Derfor er SEV i færd med at modernisere sit SCADA-system, så det også kan håndtere den stigende andel af vindkraft.

Vi har undersøgt markedet for egnede SCADA- og DMS-systemer og hjulpet SEV med den tekniske og økonomiske sammenligning af forskellige løsninger.

Fra 2021 kobler SEV yderligere 2 x 18 MW vindkraft på nettet. For at sikre en høj udnyttelse af de nye vindmølleparker og samtidig fastholde elsystemets sikkerhed, har vi hjulpet med at dimensionere et nyt, stort batterianlæg til SEV

www.sev.fo