Samtykke-erklæring inkl. Persondatameddelelse skabelon

Med din underskrift på dette dokument giver du dit samtykke til, at ELTAS ApS behandler personoplysninger om dig som kunde/samarbejdspartner.

Behandlingen vil selvfølgelig ske i overensstemmelse med principperne og som beskrevet i de til enhver tid gældende regler i Persondataforordningen.

De data, som vi behandler om dig, er navn, stilling, mailadresse og telefonnummer.

Det er det, som du giver samtykke til.

Vi opbevarer dine oplysninger, også når vores samarbejde er afsluttet. De vil først blive slettet, når de ikke længere er nødvendige. Vi bestræber os på, at der ikke opbevares oplysninger, der er unødvendige, hvorfor vi tilstræber at alle personoplysninger slettes hurtigst muligt.

Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at sende en mail til os på denne e-mailadresse: lhv@eltas.dk.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan det være, at vi ikke længere har mulighed for at opfylde vores forpligtelser overfor dig som kunde/samarbejdspartner, og det kan betyde, at vores samarbejde må ophøre.

Du har selvfølgelig til enhver tid ret til at bede om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, at kræve begrænsning af behandling og at gøre indsigelse mod behandling samt at kræve din ret til dataportabilitet.

Du kan indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring, er du altid velkommen til at kontakte os på lhv@eltas.dk/tlf 30250248.

Jeg giver hermed ELTAS ApS samtykke til at behandle oplysninger om mig, som beskrevet ovenfor:

Dato: xx/x-20xx:                                                            ____________________________________