Fagområder

Teknisk projektledelse

Større projekter som fx offshore windfarms kræver mange ressourcer. Vi har erfaring med komponenter, beskyttelse, netanalyser mv og kan hurtigt sætte os ind i projekterne og bidrage med teknisk projektledelse.

Net- og systemanalyse

Med benchmarking af såvel økonomisk effektivitet og leveringssikkerhed, handler det om at træffe den rigtige investeringsbeslutning – hver gang. Vi bistår blandt andet med at optimere strukturen i nettet og løse problemer i forbindelse med nettilslutning af forbrugs- og produktionsanlæg.

Nyanlæg og reinvestering

Anlægsprojekter kræver mange ressourcer – også internt.
På dette område hjælper vi blandt andet med at specificere forsynings- og produktionsanlæg, deltage i tests (FAT, SAT, integration med eksisterende anlæg) samt slutafprøvning og idriftsættelse.

Beskyttelse og overvågning

Vi har den teoretiske og praktiske baggrund for at designe og beregne relæbeskyttelsessystemer samt indstille, afprøve og fejlsøge på forskellige typer relæer. Vi kan også udføre fejlsøgning, indstilling og optimering af spændings- og effekt-frekvensreguleringer.

Driftsassistance

Fra vores eget arbejde i driftsorganisationer véd vi, at dagligdagen ikke altid tillader at komme til bunds i problemerne. Derfor tilbyder vi også hjælp til at udrede utilsigtede udkoblinger, komplicerede fejl og fejlfunktioner, undersøge spændingskvalitet og vurdere leveringssikkerhed.

Netberegninger og simuleringer

Inden nettet kan ombygges eller produktionen omstilles til mere vedvarende energi, er der behov for at gennemregne de relevante løsninger og scenarier. Vi bruger NEPLAN 360 til at opbygge en simuleringsmodel og genneføre beregningerne af jeres projekt – men bruger også gerne jeres beregningsværktøj.