ELTAS er underrådgiver til AddedValues på Din Forsyning’s omlægning af varmeforsyningen til Esbjerg; fra kul-baseret til varme fra biomasse, el-drevne havvandsvarmepumper og el-kedler.
ELTAS bistår med hoveddesign af Din Forsyning’s 60/10 kV station og 10 kV forsyningsnet, med at forhandle nettilslutningsaftalen med det lokale eldistributionsselskab og med at sikre spændingskvaliteten i området når de nye, store elforbrugende enheder går i drift.